Några bra wordpress plugins jag använder

När man använder sig av WordPress som publiceringsverktyg så är det extremt viktigt att man är säkerhetsmedveten. Eftersom wordpress bygger på open source – öppen källkod, så handlar det om att alltid ha sina teman, installationer och framför allt plugins, eller tillägg som de kallas på svenska, uppdaterade! Detta eftersom hackers kan gå igenom koden…

Digital etik och privatliv del 2

Det här är del 2 i serien om digital etik och privatliv onlein. När du överför information över ett öppet nätverk löper du en hög säkerhetsrisk jämfört med information som överförs i ett affärsnätverk, eftersom administratörerna brukar ta några extrema åtgärder för att hjälpa skydda mot säkerhetsrisker. Via Internet finns det ingen kraftfull administratör vilket…

Digital etik och privatliv del 1

Idag är många människor beroende av datorer för att göra läxor, arbeta och skapa eller lagra användbar information. Därför är det viktigt att informationen på datorn kan lagras ordentligt. Det är också oerhört viktigt för människor att skydda sin dator från dataförlust, missbruk och övergrepp. Omvänt är det förstås också otroligt viktigt för företag att…