Säkra upp din dator

on

Idag är det fler och fler människor som använder sina datorer för allt från kommunikation till att göra ärenden på sin Internetbank, och inte minst shoppa online. När vi gör dessa saker på en mer regelbunden basis, öppnar vi tyvärr upp våra datorer för eventuella hackare och andra angripare som vill oss illa. Även om vissa kan vara ute efter att lösenordsfiska din personliga information och identitet för att sälja till andra (så kalla phishing), så vill många helt enkelt bara använda din dator som en plattform från vilken de kan attackera andra ovetande mål. Nedan finns några enkla och kostnadseffektiva åtgärder du kan vidta för att göra din dator säkrare.

1. Gör alltid säkerhetskopior av viktig information och förvara på en säker plats avskilt från din dator.
2. Uppdatera och patcha ditt operativsystem, webbläsare och programvara ofta. Om du har ett Windows-operativsystem, börja genom att gå till www.windowsupdate.microsoft.com och köra uppdateringsguiden. Detta program hjälper dig att hitta de senaste uppdateringarna för din Windows-dator. Också gå till www.officeupdate.microsoft.com att lokalisera eventuella korrigeringar för dina Office-program.
3. Installera en brandvägg. Utan en bra brandvägg kan virus, maskar, trojaner, malware och adware enkelt få tillgång till din dator från Internet. Hänsyn bör tas till de fördelar och skillnader som finns mellan hårdvaru- och mjukvarubaserade brandväggar.
4. Kalibrera din webbläsare och dess inställningar för optimal säkerhet. Varför ska du göra det? Active-X och JavaScript används ofta av hackare för att plantera skadlig programvara i datorerna. Medan cookies är relativt ofarliga i termer av säkerhetsfrågor, spårar de fortfarande dina rörelser på Internet för att bygga upp en profil av dig.
5. Installera antivirusprogram och ställ in det för automatiska uppdateringar så att du alltid får de senaste versionerna.
6. Öppna inte okända e-postbilagor. Det är helt enkelt inte tillräckligt att du kan känna igen den adress från vilken den härrör, eftersom många virus kan spridas från en bekant adress.
7. Kör inte program från okända ursprung. De kan innehålla trojanska hästar som verkar ofarliga och oskyldiga först, men som aktiveras efter en tid och infekterar din dator.
8. Inaktivera dolda filnamnstillägg. Som standard är Windows-operativsystemet inställt på “Dölj filnamnstillägg för kända filtyper”. Inaktivera det här alternativet så att filnamnstillägg visas i Windows. Vissa filnamnstillägg kommer som standard, fortsätter att vara dolda, men du är mer benägna att se några ovanliga filtillägg som inte hör hemma.
9. Stäng av datorn och koppla från nätverket när du inte använder datorn. En hacker kan inte attackera din dator när du är bortkopplad från nätverket eller datorn är avstängd.
10. Säkerhetskopiera hårddisk och dator ofta, och gärna krypterat upp i molnet. Självklart måste du ta det här steget innan ditt system hackas eller förstörs för att det ska hjälpa.

Har du några fler tips kring datorsäkerhet?