Att träna en hund

Det bästa med hundträning hund är att det alltid finns utrymme för utveckling. Man kan alltså alltid bli bättre. Och det finns dessutom en lång rad olika sätt för att bli bättre på det här med att träna hund.

Ett första steg för att utvecklas som hundtränare kan vara att filma sin träning med hund. Det är ofta nyttigt att analysera sin träning från ett annat perspektiv än det man ser under träningen. Man upptäcker ofta att man har hjälper som man inte tänker på, eller ser kanske sådant som annars sker bakom ens rygg. Att filma sin träning med hund är också ett mycket bra sätt att kunna gå tillbaka och se utveckling över ett längre perspektiv.

Gå kurs
Att gå kurs är också ett självklart sätt att utvecklas som hundtränare. Då får man någon annans perspektiv både på hundträning i allmänhet och också någon som kan se och komma med nya lösningar för den egna träningen med hunden. Det är ofta bra att bolla både specifika problem och även ta till sig nya grundövningar eller hela träningsfilosofier. Går man kurs tillsammans med andra är det även nyttigt att titta på deras träning med sina hundar.

Flera kunskapsbanker
På internet och i böcker finns det också oändligt med kunskap att inhämta om man vill förbättra sin hundträning. Flera av Sveriges allra duktigaste ekipage i tävlingslydnad har bloggar eller hemsidor där man ofta kan läsa ganska detaljerat och lära sig mycket om deras träning med sina hundar. Vill man ha en mer vetenskaplig grund för sin träning med hund finns det också mycket intressant forskning att läsa om i olika typer av artiklar och tidskrifter.

Men framförallt är det ju den egna träningen med hunden som ger mest information kring hur just den individen fungerar. För att lista ut det är det också viktigt att på något sätt planera och även utvärdera sin träning med hund. Utan en fungerande planering och utvärdering blir det svårt att veta vilka delar i träningen som hunden har svarat bra på, och vilka som måste omvärderas. Det är större risk att träna sin hund på fel saker eller på fel sätt. Det finns många bra varianter för att planera sin träning, helt beroende av vad man är för typ av person. Vissa gillar att skriva långt och utförligt, andra trivs bättre med träningsdagböcker där man kryssar eller ritar. Excel är också ett bra hjälpmedel om man vill göra riktig statistik av sin träning med hund.