Simning i Sverige

simlägerSimning är en idrott som Sverige haft stora framgångar i under många år. Det är egentligen lite konstigt, eftersom vi inte riktigt har de förutsättningar som finns i en del andra länder. Visst finns det en hel del simhallar i landet, men ändå inte så många att alla har full tillgång till dem. Klimatet gör också att utomhussimning är omöjligt under en mycket stor del av året. Detta då till skillnad från vinteridrott, som det är lite mer ”naturligt” att Sverige är framstående inom. Sammanlagt har Sverige genom åren tagit hem 35 olympiska medaljer inom simning – inte illa alls, och det gör oss till 11:e bästa land genom tiderna.

Men för att Sverige ska kunna fortsätta vara en framstående nation inom simning krävs fortsatta satsningar. Då inte bara på att underhålla våra simhallar och gärna bygga fler, men också att ge de som ära aktiva det stöd de förtjänar, genom exempelvis träningsläger. En av svagheterna vad gäller möjligheterna i Sverige att träna simning är bristen på långbanor. Här dominerar kortbanorna, de som är 25 meter långa. Detta är en brist som handikappar svenska simmare. OS utkämpas ju normalt i 50-meters bassänger, till exempel, även om det både finns kortbane- och långbane-VM.

Det gör att simläger, vid anläggningar som har tillgång till 50-meters bassänger är lite extra viktigt. En bra simmare må vara en bra simmare, men det är självklart att det kräver viss omställning för att byta från 25-meters till 50-meters bassänger. Tajmingen är ju en annan. Det finns i Sverige inte många bassänger som är 50 meter långa, och av dessa är de flesta utomhusbassänger, vilket begränsar den tid de kan användas. Speciellt under vinterhalvåret blir det då viktigt att kunna arrangera träningsläger i simning där det finns tillgång till långdistansbassänger. I alla fall om vi vill att simning ska fortsätta vara en idrott där vi skördar internationella framgångar.